TV-program: Usynlige spor i den mørkeste natt

I programmet møter du sanger og låtskriver Sveinung Hølmebakk, som i samarbeid med Norea har hatt flere håpskonserter med fokus på tv-arbeid i Midtøsten. Sveinung forteller blant annet om sin far. Uten å bruke store og veldige ord, la faren ned "små usynlige spor som viser seg midt i den djupeste natta", slik Sveinung beskriver det i en av sangene sine.

Er det ikke på samme måte med vårt forhold til Gud? Vi hører sjelden Hans stemme direkte, men gjennom andre menneskers vennlige blikk eller smil, ord til trøst, et barns latter eller en hjelpende hånd legger Gud ned usynlige spor i våre liv. Vi ser dem kanskje best når livet er som mørkest, når problemer tårner seg opp rundt oss.

Guds velsignelse vises ofte gjennom andre mennesker. På samme måte kan din støtte, i form av forbønn eller gaver, bli usynlige spor som viser vei i den mørkeste natt, slik at stadig flere får høre evangeliet om Jesus.

Du får også være med Sveinung til Libanon, der han besøkte et barnesenter for flyktninger.