Musikkvideo fra Zanzibar: Herre kom

T/M: Elisabeth Lillebø Sæth Sang av duoen Anne Birgitte og Elisabeth, og viser bilder fra Håpets kvinners arbeid på Zanzibar.