De gikk ut: Ananias, Paulus og Tabita

I denne serien får du høre Noreapastor Asbjørn Kvalbein som underviser fra Bibelen.