Promo Håpets Kvinner Japan

Japanske kvinner møter mange utfordringer i sin hverdag. Gjennom radioprogram og bønnenettverk kan Håpets Kvinner være med å gi hjelp i hverdagn og håp for framtiden.