Bli med å marker den internasjonal dagen for unådde!

I 2016 ble 1. pinsedag for første gang markert som en internasjonal dag for unådde folkegrupper. Norea vil dette året arrangere en felles gudstjeneste i samarbeid med Filadelfia Kristiansand, Betania Kristiansand og Norkirken Kristiansand m.fl. Gudstjenesten holdes søndag 4. juni kl 11.00 i Q42 – Filadelfias nye lokale i Kristiansand med plass til mer enn 1 300 mennesker.

Vi vil dette året sette fokus på en unådd folkegruppe i Indonesia. Arrangementet gir oss en fin anledning til å demonstrere at misjon blant de minst nådde ikke er en sak for «spesielt interesserte» - men tvert imot det som til syvende og sist er selve Saken for enhver Jesu etterfølger. Samtidig vil en bred felles markering av denne dagen synliggjøre at kristne fra ulike «leirer» står sammen om å fullføre misjonsoppdraget.