Et budskap om håp og frelse til verden

- Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler! Vi har en jobb å gjøre med å fullføre misjonsbefalingen. Fortsatt er det mange som ikke har hørt om Jesus. Radiomisjon er helt avgjørende for at flere skal komme til tro.

Det er nemlig slik at radioen krysser grenser: Landegrenser, kulturelle grenser, språklige grenser - og barrierer i ens eget liv. Radioen når inn i land og kulturer som er stengt for misjon og kristen forkynnelse. Med andre ord er radioen er et avgjørende redskap for at vi skal oppfylle Guds kall om å nå alle folkeslag med evangeliet. På grunn av radiomisjon får stadig flere mennesker over hele jorda nytt liv og håp i Jesus Kristus, som er vår frelser og Gud. 

Dato: 23.10.2016

Varighet: 4 min 56 sekunder