Gideon og Ester gikk ut og tok en risiko

I denne serien får du høre Noreapastor Asbjørn Kvalbein som underviser fra Bibelen.

Bibelundervisning

I denne serien får du høre Noreapastor Asbjørn Kvalbein som underviser fra Bibelen.