En bønn for Midtøsten og Nord-Afrika

- Jeg skal ikke ødelgge den for de ti rettferdiges skyld, svarte Gud til Abraham som bad om nåde for Sodoma dersom Gud kunne finne ti rettferdige i byen. I dag er det millioner av troende i Midtøsten og Nord-Afrika som søker Gud i bønn om nåde.

Se den sterke bønnen for Midtøsten og Nord-Afrika, som bygger på Abrahams bønn om at Gud måtte spare Sodoma, slik vi kan lese den i 1. Mos. 18.

I dag er det millioner som ber i tro på at Gud skal gripe inn og vise nåde i den mest konfliktfylte regionen i verden. Videoen er produsert av Sat-7

 

Dato: 22.11.2016

Varighet: 2 min 38 sekunder