Med utdanning til barn i krig

Krig og dramatisk flukt preger mange barn og unge i dagens Midtøsten. Millioner mister muligheten til utdanning og framtid. Vi når dem med utdanning gjennom TV
Millioner av syriske barn ble fratatt skolegang da krigen rammet landet deres. Før krigen gikk 97 % av barna på skole, i dag er det mer enn 3 millioner syriske barn som ikke får skolegang.

Konseptet «My School» ble til i mars 2014 som en respons på den humanitære katastrofen som de siste årene har rammet Midtøsten, spesielt Syria. I 2011, før krigen, gikk 97 prosent av syriske barn i skolealder på skolen. Fire år senere viser tall at opp mot 3 millioner syriske barn ikke går på skolen. Syria antas nå å ha en av de laveste ratene på verdensbasis.

Prosjektet «My School» ble utviklet av SAT-7 som så muligheten til å bruke satellitt-TV til å undervise millioner av flyktningbarn som er fratatt muligheten til utdanning. Konseptet er en ukonvensjonell, men svært effektiv metode for å nå arabisktalende barn med grunnleggende utdanning. Barna får også muligheten til proaktiv deltakelse via sosiale medier eller telefon. Mange frykter med rette konsekvensen dersom en hel generasjon syriske barn vokser opp uten å få grunnleggende utdannelse. Dette initiativet er tatt for å bidra til at flest mulig barn i en vanskelig og svært krevende livssituasjon ikke skal miste sin grunnleggende rett til utdanning.

Dato: 21.12.2016

Varighet: 8 min 51 sekunder