Møte med Child Center i flyktningeleir i Libanon.

Sanger Sveinung Hølmebakk besøkte Libanon for å se hvordan Noreas tv-arbeid i Midtøsten Sat-7, jobber for å gi håp og utdannelse til barn i krig. Her er han blant annet med på en skoletime på et barnesenter.