Barnebruden som møtte Jesus

Mennesker i det ytterste mørket får møte Jesus som sin Frelser og får sine liv forvandlet! Budskapet når dem via TV og radio. Elmira forteller sin historie.

- Det jeg hørte på TV den dagen, forandret livet mitt.

Dette forteller iranske Elmira. Selv om navnet hennes er fiktivt, så er historien vi forteller sann. Elmira ble giftet bort til en mann da hun var 11 år. Mange år etterpå fikk hun høre noe på TV som forandret livet hennes, og som hjalp henne til å rømme sammen med de to barna.

Elmira er ett av mange eksempler på at det nytter å bruke massemedier til å nå mennesker med evangeliet.

Videoen er produsert av Sat-7

Dato: 19.01.2017

Varighet: 1 minutt 19 sekunder