Millioner av mennesker i Midtøsten nås med evangeliet

I et område av verden der vanlig misjonsarbeid enten er umulig eller svært vanskelig i drive, er TV blitt et fantastisk redskap til å nå inn i hjem og hjerter. Milliioner av mennesker i regionen ser på våre TV-sendinger.

TV-sendingene i Midtøsten og Nord-Afrika har blitt en stadig viktigere måte å nå mennesker med evangeliet på. Vitnesbyrdene om hva sendingene betyr er mange.

Her får du se hvorfor SAT-7 har valgt å bruke TV for å nå mennesker i denne konfliktfylte regionen.

Dato: 03.01.2014

Varighet: 3 min 49 sekunder