Millioner av mennesker i Midtøsten nås med evangeliet

I et område av verden der vanlig misjonsarbeid enten er umulig eller svært vanskelig i drive, er TV blitt et fantastisk redskap til å nå inn i hjem og hjerter.

TV-sendingene i Midtøsten og Nord-Afrika har blitt en stadig viktigere måte å nå mennesker med evangeliet på. Vitnesbyrdene om hva sendingene betyr er mange. Her får du se en video fra vår samarbeidspartner SAT-7 som forteller hvorfor vi har valgt å bruke TV for å nå mennesker i denne konfliktfylte regionen.

 

Varighet: 3 min 49 sekunder