Gjennom våre TV-programmer når vi millioner av mennesker over hele Midtøsten og Nord-Afrika. For mange er dette den eneste muligheten de har til å høre om Jesus.
Millioner av mennesker lever på flukt, i frykt og i åndelig mørke i Midtøsten og Nord-Afrika. I tillegg er det mange kristne som har få muligheter til å leve ut sin kristne tro. Gjennom TV-sendinger kan de få møte kjærlighetsbudskapet fra Jesus der de sitter i sin egen stue eller i flyktningleiren.
I denne serien får du møte mange av dem står i dette arbeidet eller som nås gjennom arbeidet.