Håp som forvandler og setter kvinner fri

Kvinner over hele verden får høre evangeliet om Jesus gjennom Håpets Kvinner. Målet er å sette dem dem i åndelig frihet, og gi dem håp og helbredelse i Jesus. Fruktene av arbeidet blir synlig i stadig nye områder.

50 000 kvinner og menn over hele verden er f engasjert i bønn gjennom Håpets Kvinner. Daglig ber mennesker i 127 land og på 85 ulike språk for de samme bønneemnene. Radioprogrammer produseres på 69 ulike språk.

- Liv blir forvandlet gjennom radioen, sier internasjonal leder Peggy Banks.

Dato:10.10.2016

Varighet: 2 min 20 sekunder