Med håp til verden

Trans World Radio (TWR) er blant Norea Mediemisjons viktigste samarbeidspartnere. De produserer kristne radioprogram som sendes i i 160 ulike land, på om lag 230 ulike språk og dialekter. Norea dekker kostnadene for å produsere og sende flere av disse programmene. Denne filmen viser mediemisjon i praksis; hvordan Guds ord når fram rundt i verden gjennom radiobølger.